GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Teşvikli
 Ocak – 2022 Temmuz – 2022
 ASGARİ ÜCRET 5.004,00 6.471,00
 SGK TABAN MATRAHI 5.004,00 6.471,00
 SGK TAVAN MATRAHI 37.530,00 48.532,50
 GÜN 30 30
 GÜNLÜK ÜCRETİ 166,80 215,70
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ 5.004,00 6.471,00
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 50,04 64,71
 İŞÇİ SGK PAYI (%14) 700,56 905,94
 GELİR VERGİSİ MATRAHI 4.253,40 5.500,35
 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) 0,00 0,00
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI -0,00 -0,00
 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI 0,00 0,00
 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) 0,00 0,00
 ZORUNLU BES KESİNTİSİ 0,00 0,00
 KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 970,65
 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) 4.253,40 5.500,35
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ    5.004,00 6.471,00  
 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)   1.025,82 1.326,56  
 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)   (-250,20) (-323,55)  
 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)   775,62 1.003,01  
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)   100,08 129,42  
 TOPLAM MALİYET   5.879,70 7.603,43  
FARK 1.723,73

2021 – 2022 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması

(2022 GV Yok + AGİ Yok + DV Yok) + İşveren 5 Puan Teşvikli
2021 2022
 ASGARİ ÜCRET 3.577,50 5.004,00
 SGK TABAN MATRAHI 3.577,50 5.004,00
 SGK TAVAN MATRAHI 26.831,40 37.530,00
 GÜN 30 30
 GÜNLÜK ÜCRETİ 119,25 166,80
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ 3.577,50 5.004,00
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 35,78 50,04
 İŞÇİ SGK PAYI (%14) 500,85 700,56
 GELİR VERGİSİ MATRAHI 3.040,87 4.253,40
 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15 – 2022 Yılı %0) 456,13 0,00
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI – AGİ (-) 268,31 0,00
 KALAN GELİR VERGİSİ 187,82 0,00
 DAMGA VERGİSİ (%0759 – 2022 Yılı %0) 27,15 0,00
 ZORUNLU BES KESİNTİSİ (%3) 107,00 150,00
 KESİNTİLER TOPLAMI 858,60 900,60
 NET ELE GEÇEN TUTAR 2.718,90 4.103,40
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ   3.577,50 5.004,00
 İŞVEREN SGK PAYI (%20,5)   733,39 1.025,82
 İŞVEREN SGK TEŞVİK (%5)   (-178,88) (-250,20)
 İŞVEREN SGK PAYI (%15,5)   554,51 775,62
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)   71,55 100,08
 TOPLAM MALİYET   4.203,56 5.879,70
 FARK 1.676,14